Koozali.org formerly Contribs.org

Netlogon.bat och Windows XP

Netlogon.bat och Windows XP
« on: May 06, 2008, 10:19:28 AM »
Hej!

Jobbar som volontär i Sydafrika på en skola. De har haft windows 98 i en datorsal i några år nu. Dags att uppgradera till winxp. I helgen uppdaterade jag SME Servern från v 6 till 7.3
Det är några funktioner som det gamla login-skriptet har gjort på win98orna som jag gärna vill ha på winxp-burkarna också.

- Att My Documents-mappen pekar till servern, H:\My_docs istället för C:\Documents and settings\blabla...
- Att alla xpburkar har samma skrivbord.

Det gamla och väl fungerande skriptet går att se nedan. Jag var tvungen att ändra tidskontrollen, då XP spårade ur, för att användarna inte var administratörer.

Är det någon som är bra på login skript som kan ge en hjälpande hand?

*klistra in*
@echo off

echo [Version] >> %temp%\netlog.inf

echo Signature="$CHICAGO$" >> %temp%\netlog.inf

echo [DefaultInstall] >> %temp%\netlog.inf

echo Addreg=Addme >> %temp%\netlog.inf

echo [Addme] >> %temp%\netlog.inf

echo HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders",Personal,,H:\My_Docs >> %temp%\netlog.inf

echo HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders",Personal,,H:\My_Docs >> %temp%\netlog.inf

echo HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",Student,,M: >> %temp%\netlog.inf

echo HKCU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run",Staff,,S: >> %temp%\netlog.inf

echo HKCU,"Software\Microsoft\Internet Explorer\Main","Start Page",,http://ubi.co.za >> %temp%\netlog.inf

echo HKU,"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings",ProxyServer,,10.0.0.155:83 >> %temp%\netlog.infC:\WINDOWS\rundll.exe setupx.dll,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %temp%\netlog.inf

del %temp%\netlog.infREM To set the time when clients logon to the domain:

REM net time \\servername /set /yes

REM

REM To map a home directory to drive h:

REM net use h: /home

net time \\ubi-server /set /yes

net use h: /home /yes

net use s: \\ubi-server\staff.net /yes

net use t: \\ubi-server\admin.tools /yes

net use m: \\ubi-server\student.info /yesmd H:\My_DocsREM del c:\windows\desktop\

REM md c:\windows\desktop\

xcopy \\UBI-SERVER\Primary\files\Desktop c:\windows\desktop /y

REM xcopy \\UBI-SERVER\Primary\files\Startup c:\